ODY Orta Düzey Yönetici Eğitimi

ODY BELGESİ NEDİR? (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgeli personel istihdam etme zorunluluğu 30 Haziran 2010 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Eğitimli ODY belgesi almak için

 • ÜDY-ODY belgesini almak için Karma sınıf içerisinde 21 günlük (164 Saat) eğitime girmek zorunludur.
 • Eğitim sonunda sonunda sertifikayı hakeden kursiyerler bakanlığın yaptığı sınava girerler.
 • Bakanlığın yaptığı sınavda 60 puan ve üzeri alan kursiyerlere ODY belgesi düzenlenir.

Eğitimli ODY belgesine başvurmak için gerekli evraklar

 • Kimlik fotokopisi
 • 2 Adet biometrik fotoğraf
 • Diploma veya öğrenim belgesi ( İlkokul veya Üzeri)
 • ODY Belgesi Eğitim ücreti

ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi 4’e ayrılır

 • ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
 • ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
 • ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
 • ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

Muafiyetli ODY belgesi alacaklar için gerekli evraklar

Muaffiyet kapsamında ody belgesi alacak başvuru sahibinin 25.02.2003 yılından önce 3 yıl süreyle kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür olarak çalışmış olması gerekmektedir.

 • Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
 • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği
 • Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
 • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 2 Adet Biometrik fotoğraf