Etiket: ODY

ODY Orta Düzey Yönetici Eğitimi

ODY BELGESİ NEDİR? (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder. ODY Belgeli personel istihdam etme zorunluluğu 30…